Over

hetcollectief.info

samenwerken biedt meer kennis en vaardigheden

De samenwerkende bedrijven:

Copyright © All Rights Reserved

studio72 ontwerp en bouwkunde

Het uitgangspunt van studio72 is om elke opdracht, op alle schaalniveaus, als een uniek project te beschouwen.

Binnen of buiten, groot of klein, particulier of zakelijk, zelfstandig of freelance.

 

De ontwerpen onderscheiden zich door frisse eigentijdse vormgeving, die het beste aansluit bij de wensen van de

opdrachtgever, de functie en de omgeving van het gebouw. Materiaalgebruik en kleuren zijn een belangrijk

onderdeel bij een ontwerp. Echtheid en de kleur van materialen geven een project haar karakter en worden per

opdracht bepaald.

 

Peter Rol (1971) is het gezicht achter studio72 | ontwerp en bouwkunde.

Zelfstandig en freelance werkend als ontwerper, 3d-impressionist en bouwkundig

tekenaar aan projecten op alle schaalniveaus.

 

Als ontwerper en bouwkundig tekenaar heb ik sinds 1993 een brede werkervaring

opgedaan bij diverse architectenbureaus. Eind 2011 ben ik gestart met studio72,

waar ik als zelfstandige werk aan groot- en kleinschalige projecten in de particuliere

en zakelijke sector. Hieronder vallen zowel advies, vergunningen en ontwerp- als

bouwtechnische tekenwerkzaamheden.

Daarnaast werk ik op freelance basis voor architecten- en ontwerpbureau’s.

Als er een frisse kijk op ruimte nodig is, kan ik u van dienst zijn.

 

www.studio72.nl info@studio72.nl 06-21125533 eendrachtsstraat 1 1815 SL alkmaar

 

 

projectbureau m2

Projectbureau m² is een landelijk opererend bouwadviesbureau, welke opdrachten uitvoert in de woning-, utiliteits-,

en retailbranche. Projectbureau m² is in het bouwproces betrokken van initiatief tot aan de realisatie.

 

Naast het begeleiden van de bouw en het bouwtechnisch uitwerken van projecten is

ons bureau gespecialiseerd in het digitaal inmeten en uitzetten.

 

Door het digitaal inmeten ontstaat er in een vroeg stadium een zeer betrouwbare

onderlegger voor het uiteindelijke bouwplan. Deze onderlegger is de start van een

betrouwbare en nauwkeurige voorbereiding.

Tijdens de inmeting kunnen ook referentiepunten worden aangebracht waardoor bij-

voorbeeld tijdens de uitvoering, het bouwplan 1 op 1 op de vloer kan worden uitgezet

met behulp van uitzetstickers.

De ervaring leert dat met deze werkwijze sneller, efficienter en betrouwbaar gebouwd

kan worden.

 

www.projectbureaum2.nl info@projectbureaum2.nl 06-20761913 schermerweg 43 1821 BE alkmaar

 

 

pagter constructies

Pagter Bouwconstructies BV is in 2011 opgericht door Ron de Pagter.

 

Pagter Bouwconstructies BV is een jong, flexibel en dynamisch adviesbureau voor

het berekenen en tekenen van bouw-constructies in met name beton, staal, hout en

op metselwerk en richt zich vooral op projecten in de woning- en utiliteitsbouw.

 

Pagter Bouwconstructies BV is als eenmansbureau een teamspeler dat gebruik maakt

van een betrouwbaar netwerk van onafhankelijke adviseurs en leveranciers.

Door een optimale samenwerking, gebruik te maken van ervaring van derden en open

te staan voor innovaties kan een zo economisch mogelijk bouwproject worden gereali-

seerd dat voldoet aan de huidige normen en voorschriften.

 

Kwaliteit binnen het adviesbureau wordt nagestreefd door hoge eisen te stellen aan

reken- en tekensoftware, ruim 20 jaar ervaring en het volgens van cursussen.

 

www.pagterbouwconstructies.nl info@rondepagter.nl 06-20034764 schieland 18 1948 RM beverwijk

 

 

havik-pm

In 2010 is Nico Havik met Havik-pm van start gegaan. Havik-projectmanagement bureau (Havik-pm) maakt deel uit

van een landelijk opererend team met ervaren collega specialisten.

 

Onze werkzaamheden en expertise ligt in zowel het begeleiden van ruwbouw, Ver-

bouw, afbouw van zowel winkels en kantoren. Maar ook particulieren en vastgoed-

projecten dan wel preventief en meer jaren onderhoud van panden horen tot onze

expertise.

Havik-pm coördineert alle fases van de het project.

 

Van schets tot en met sleuteloverdracht is Havik-pm uw aanspreekpunt.

Aan de hand van planning, budget, opdrachtdefinitie, informeren wij u over de voort-

gang.

Door onze kennis en ervaring van zowel materialen en de wijze van verbouwen kun-

nen we uw project in een kort tijdsbestek realiseren.

De kwaliteit en de juiste besteding van uw investering blijft ten alle tijden gewaar-

borgd.

Onze kernpunten:

In het grote netwerk van partijen waarin wij onafhankelijk opereren, zijn wij een

platte flexibele organisatie. Onze communicatie is open en helder, door onze parate

kennis van zaken zijn we milieu en duurzaam bewust.

Ons credo is genieten van de verbouwing.